notebook

Ölü Varsayımların Ötesinde Bir Neoliberalizm Tartışması

Neoliberalizmin 'her şeyi açıklamayı çalışırken hiçbir şeyi açıklayaman' bir terim haline geldiği belli bağlamlarda geçerli bir tespit olmasına rağmen, tartışmanın devamında ortaya çıktığı üzere, kavramın Türkiye bazlı muhaliflerinin hem genel literatür hem de Türkiye odaklı literatürle ilgili bazı temel noksanları var.

Rethinking European–Ottoman Encounters: A Brief Reading List

A brief reading list for my online lecture on Decolonising Europe: Rethinking European–Ottoman Encounters.