Notebook

The Middle East and North Africa constitutes a crucial mobilisation space in which assumptions about energy transition, resource exploitation and contesting notions of just futures shape political struggles. These dynamics transform interventions, imaginations, and political relations in and between the local, regional and global scale. This workshop seeks to advance theoretical debates in IR, IPE and environmental and climate research by focusing on the politics in the region.

Neoliberalizmin ‘her şeyi açıklamayı çalışırken hiçbir şeyi açıklayaman’ bir terim haline geldiği belli bağlamlarda geçerli bir tespit olmasına rağmen, tartışmanın devamında ortaya çıktığı üzere, kavramın Türkiye bazlı muhaliflerinin hem genel literatür hem de Türkiye odaklı literatürle ilgili bazı temel noksanları var.

A brief reading list for my online lecture on Decolonising Europe: Rethinking European–Ottoman Encounters.